Omska sensai : seri akvareleĭ Bëzana Khirasavy "Zhiznʹ i obychai aĭnov" iz sobrani Omskogo oblastnogo muze izobrazitelʹnykh uskusstv imeni M.A. Vrubel / [sostaviteli, I. Ostarkova ... et al.] .

Hirasawa, Byōzan,
Titre
Omska sensai : seri akvareleĭ Bëzana Khirasavy "Zhiznʹ i obychai aĭnov" iz sobrani Omskogo oblastnogo muze izobrazitelʹnykh uskusstv imeni M.A. Vrubel / [sostaviteli, I. Ostarkova ... et al.] .
Description
91 p. : ill. (chiefly col.) ; 38 cm.
Notes
In Russian / En russe.
ISBN
9785911050221
Graphie alt.
(N)QoMSKAQ SENSACIQ :(B (N)QSERIQ AKWARELEJ b♯ZANA hIRASAWY "vIZNX I OBY^AI AJNOW" IZ SOBRANIQ oMSKOGO OBLASTNOGO MUZEQ IZOBRAZITELXNYH USKUSSTW IMENI m.a. wRUBELQ /(B [(N)QSOSTAWITELI, i. oSTARKOWA ... E(Bt al.] .
 
(N)QmOSKWA :(B (N)QiZDATELXSKAQ PROGRAMMA "iNTERROSA",(B 2008.
Cote
305.8946 O56 2008
Exemplaires